KELDER BAFLO HISTORIE

WELKOM OP DE KELDER BAFLO HISTORIE PAGINA!

Op deze pagina staat de Kelder Baflo Historie! Dit is onderverdeelt in 2 subpagina's, namelijk Algemeen en Events. In het algemene deel, staat een overzicht in verhaalvorm, van wat er zich de afgelopen 50 jaar allemaal heeft afgespeeld in de Kelder Baflo. In de subpagina Events, staan alle events opgesomd, vanaf de start van de Kelder Baflo, tot het heden, voor zover bekend. Dit geeft natuurlijk een perfect beeld van de vele (!!) activiteiten in de loop der jaren.